Medicaid ki Kontwole Swen tout Eta

Medicaid ki Kontwole Swen tout Eta (SMMC) se pwogram kote pifò moun ki resevwa Medicaid resevwa sèvis Medicaid yo

Genyen twa diferan pwogram ki fè moute a Swen Kontwole Medicaid Eta a:

Kontwole Asistans Medikal (MMA), Pwogram ak Alontèm Swen (LTC) Pwogram Pwogram Dan

Aprann plis sou MMA ak LTC
Aprann plis sou Dantal
Konpare plan ki disponib pou mwen

Aprender mas sobre los beneficios y proveedores ofrecidos por los planes en su area. Tanpri mete kòd postal ou oubyen chwazi county kote ou rete a.

Konpare Sante Plan Konpare plan Dantal
Chanje Sante oswa Plan Dantè sou entènèt

Anrejistre nan Pòtal Manm pou chanje Sante ou oubyen Plan Dantè. Nou pral ede-w fè atravè pwosesis pou chanje plan ou.

Chanje anliy/sou nèt

Lòt fason pou chanje sante ou oubyen plan Dantal

Si ou pa kapab chanje Plan Sante oubyen Plan Dantal sou entènèt nan moman sa, gen plizyè lòt opsyon ki disponib pou ou.

Lòt Chwa Plan Sante Chanjman Opsyon Lòt Chwa Plan Dantal Chanjman Opsyon