Enskri nan yon Plan Dantè

Fason pou’w anwole

Online Otomatik System Telefòn (louvri 24/7) Rele *Si ou pa gen enfòmasyon sa, ou ka kontakte Depatman Timoun ak Fanmi.

Kiyès ki ka anwole?

Moun ki Oblije:

Pifò moun ki resevwa Medicaid ap resevwa direksyon yo dwe enskri nan yon plan Dantal:

Ki lè pou Anwole: Chwa Plan, Peryòd pou Chanje, epi Dwa